การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2

อบรม ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

อบรม ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

  แนะนำวิทยากร: pptx รายละเอียดการอบรม: pdf เอกสารประกอบการอบรม python-01 python-02 python-03 python-04-basic-ml basic-image-processing-tutorial basic-face-recognition-tutorial basic-character-recognition-tutorial Tesseract-Thai   โปรแกรม Linux Ubuntu