อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python กับงานทางด้าน Computer Vision

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python กับงานทางด้าน Computer Vision
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *