การตัดตัวอักษรจากคัมภีร์ใบลาน

PalmLeafManuscriptโปรแกรมตัดตัวอักษรออกจากใบลาน ใช้เทคนิคของ Projection profile ในการตัดบรรทัดตัวอักษร และใช้ Connected component (CC) เพื่อตัดแยกตัวอักษรโบราณออกจากกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *