อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25-26 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *