การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

อบรม ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *