แนวทางการทำวิจัยทางด้านระบบการจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization System)

แนวทางการทำวิจัยทางด้านระบบการจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization System)

โดย
ดร.นิศาชล จำนงศรี
มหาวิทยาลัยสุรนารี

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

 

ลิงก์วิดีโอ: https://drive.google.com/file/d/1LvKeNyeUzAvw8Mqhd9v6bp2IXI17XtKu/view

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *